Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Số người đang chơi: 799 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Be*****ke - đã trúng Trúng nick 3    -      Roy*****ubi - đã trúng Trúng nick 1    -      Art*****ony - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Eri*****emp - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Jo*****ie - đã trúng Chúc Mừng Bạn Nhận Được Thêm 6888 Kim Cương    -      Mi*****ris - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Ter*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương    -      Ed*****ra - đã trúng Trúng nick 2    -      Wil*****ice - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Kim Cương    -      Jos*****er - đã trúng Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Thưởng 1500 Kim Cương    -      Nic*****den - đã trúng Chúc mừng bạn nhận được Random 90 - 688 Kim Cương
Giá 45,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
lam***eo Bạn đã trúng 114 KC 2024-04-15 22:41
lam***eo Bạn đã trúng 114 KC 2024-04-15 22:41
anh***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 50k 2024-04-15 15:41
lam***eo Bạn đã trúng 112 KC 2024-04-15 22:41
lam***eo Bạn đã trúng 113 KC 2024-04-15 22:41
lam***eo Bạn đã trúng 115 KC 2024-04-15 22:41
vod***** Đã Trúng Nick Random Free Fire 100k 2024-04-15 15:41
lam***eo Bạn đã trúng 114 KC 2024-04-15 22:41
lam***eo Bạn đã trúng 110 KC 2024-04-15 22:41
lam***eo Bạn đã trúng 114 KC 2024-04-15 22:41

Các vòng minigame khác

Vòng quay Đại chiến giáng sinh

Đã chơi: 2816

23,750đ 19,000đ

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 540

23,750đ 19,000đ

Mở Quà Giáng Sinh

Đã chơi: 6617

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 4397

61,250đ 49,000đ

VQ AK Rồng Xanh

Đã chơi: 234

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »